gira_teaser_wohnungsstation_vide.jpg

قابلیت‌های دربازکن‌های جیرا

سیستمی با تمامی ملزومات داخل و خارج از ساختمان: مناسب برای مجتمع‌های تک یا چند واحدی، قابلیت نصب توکار یا روکار، قابل هماهنگ‌سازی با سیستم‌های تولیدکننده دیگر، دارای امکانات صوتی/ تصویری و قابل ارائه در انواع ضد سرقت برای بیرون در اصلی ساختمان.

نصب
جیرا تکنولوژی را ساده کرده است. با استفاده از فناوری باس زوج سیم، عملیات کابل کشی به آسانی انجام می‌پذیرد و برای انجام تنظیمات، نیاز به دسترسی به تمام واحدهای مسکونی نخواهد بود. تنظیم و راه‌اندازی سیستم توسط یک نفر انجام می‌گیرد.

باس زوج سیم
سیستم دربازکن جیرا‌ مبتنی بر باس زوج سیم میباشد که در آن تنها دو سیم برای تغذیه قطعات و عبور تمامی سیگنال‌های صوتی و تصویری کافی است. این بدان معناست که به عنوان مثال یک سیستم دربازکن قدیمی را به راحتی می‌توان با سیستم دربازکن جیرا جایگزین کرد. برای انجام این کار نیازی به کابل‌کشی مجدد نیست و کابل‌های موجود به راحتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بدین‌ترتیب در نصب سیستم جدید، تکنولوژی باس زوج سیم زحمت و حجم کابل‌کشی معمول را کاهش می‌دهد و امکان نصب سریع را بدون نیاز به تغییر در مسیر کابل‌کشی فراهم می‌سازد.

برنامه‌ریزی ساده
برنامه‌ریزی سیستم دربازکن جیرا توسط یک کارشناس و با هزینه مناسبی انجام می‌گیرد. بنابراین انجام سرویس و تعمیرات آینده هم بیدردسر خواهد بود. راه‌اندازی سیستم ساده است: ابتدا تمام شستی‌های زنگ ایستگاه خارجی، هر کدام به مدت 3 ثانیه و به ترتیبی که قرار است به ایستگاه‌های داخلی مرتبط شوند فشار داده می‌شوند. سپس ایستگاه‌های داخلی، هر بار با فشردن شستی روشنایی یکی پس از دیگری برنامه‌ریزی میگردند. به‌جای شستی روشنایی، برنامه‌ریزی را به کمک شستی زنگ ورودی واحد نیز میتوان انجام داد. با این روش نیازی به دسترسی به ایستگاه داخل واحد نخواهد بود.